ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด 7-Zip 18.01 (2018-01-28) สำหรับ Windows:

เชื่อมโยง ประเภท Windows รายละเอียด
ดาวน์โหลด .exe 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 32 บิต
ดาวน์โหลด .exe 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 64-bit x 64 (Intel 64 หรือ AMD64)
ดาวน์โหลด .7z x86 / x64

7-Zip Extra: standalone console , 7z DLL, Plugin Far Manager

ดาวน์โหลด .7z ใด ๆ รหัสที่มา 7-Zip
ดาวน์โหลด .7z ใด ๆ LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
ดาวน์โหลด msi 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 32 บิต
ดาวน์โหลด msi 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 64-bit x 64 (Intel 64 หรือ AMD64)

ดาวน์โหลด 7-Zip 18.03 beta (2018-03-04) สำหรับ Windows:

เชื่อมโยง ประเภท Windows รายละเอียด
ดาวน์โหลด .exe 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 32 บิต
ดาวน์โหลด .exe 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 64-bit x 64 (Intel 64 หรือ AMD64)
ดาวน์โหลด .7z x86 / x64

7-Zip Extra: standalone console , 7z DLL, Plugin Far Manager

ดาวน์โหลด .7z ใด ๆ รหัสที่มา 7-Zip
ดาวน์โหลด .7z ใด ๆ LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
ดาวน์โหลด msi 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 32 บิต
ดาวน์โหลด msi 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 64-bit x 64 (Intel 64 หรือ AMD64)

ดาวน์โหลด 7-Zip 18.04 beta (2018-04-25) สำหรับ Windows:

เชื่อมโยง ประเภท Windows รายละเอียด
ดาวน์โหลด .exe 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 32 บิต
ดาวน์โหลด .exe 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 64-bit x 64 (Intel 64 หรือ AMD64)
ดาวน์โหลด .7z x86 / x64

7-Zip Extra: standalone console , 7z DLL, Plugin Far Manager

ดาวน์โหลด msi 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 32 บิต
ดาวน์โหลด msi 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 64-bit x 64 (Intel 64 หรือ AMD64)

ดาวน์โหลด 7-Zip 16.04 (2016-10-04) สำหรับ Windows:

เชื่อมโยง ประเภท Windows รายละเอียด
ดาวน์โหลด .exe 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 32 บิต
ดาวน์โหลด .exe 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 64-bit x 64 (Intel 64 หรือ AMD64)
ดาวน์โหลด .7z x86 / x64

7-Zip Extra: standalone console , 7z DLL, Plugin Far Manager

ดาวน์โหลด .7z ใด ๆ รหัสที่มา 7-Zip
ดาวน์โหลด .7z ใด ๆ LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
ดาวน์โหลด msi 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 32 บิต
ดาวน์โหลด msi 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 64-bit x 64 (Intel 64 หรือ AMD64)

การเชื่อมโยงดาวน์โหลดเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าดาวน์โหลดที่ SourceForge.net

คุณสามารถดาวน์โหลดรุ่น 7-Zip (รวมถึงรุ่นเบต้าล่าสุด) จาก SourceForge ใด ๆ

ไฟล์ 7-Zip SourceForge

7-Zip SourceForge

ดาวน์โหลด p7zip สำหรับ Posix / ลินุกซ์ (ไบนารี x86 และ source code):

ดาวน์โหลด p7zip

p7zip Source Forge

p7zip เป็นรุ่นบรรทัดคำสั่งของ 7-Zip สำหรับ Unix / Linux, ทำโดยนักพัฒนาอิสระ

บางแพคเกจ p7zip อย่างไม่เป็นทางการสำหรับลินุกซ์และระบบอื่น :

7-Zip สำหรับระบบอื่น


ลิขสิทธิ์ (C) 2014 อิกอร์พาฟโลฟ                                                               Inetbridge