ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด 7-Zip 19.00 (2019-02-21) สำหรับ Windows:

เชื่อมโยง ประเภท Windows รายละเอียด
ดาวน์โหลด .exe 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 32 บิต
ดาวน์โหลด .exe 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 64-bit x 64 (Intel 64 หรือ AMD64)
ดาวน์โหลด .7z x86 / x64

7-Zip Extra: standalone console , 7z DLL, Plugin Far Manager

ดาวน์โหลด .7z ใด ๆ รหัสที่มา 7-Zip
ดาวน์โหลด .7z ใด ๆ / x86 / x64 LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
ดาวน์โหลด .msi 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 32 บิต
ดาวน์โหลด .msi 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 64-bit x 64 (Intel 64 หรือ AMD64)

Download 7-Zip 21.03 (2021-07-20):

เชื่อมโยง ประเภท Windows รายละเอียด
ดาวน์โหลด .exe 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows
ดาวน์โหลด .exe 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows
ดาวน์โหลด .exe 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows arm64 (21.00)
ดาวน์โหลด .msi 64 x64 บิต MSI installer
ดาวน์โหลด .msi 32 x86 บิต MSI installer
ดาวน์โหลด .7z 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows: console version 7z DLL, Plugin สำหรับ Far Manager
ดาวน์โหลด .tar.xz 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Linux: console version
ดาวน์โหลด .tar.xz 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Linux: console version
ดาวน์โหลด .tar.xz 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Linux: console version
ดาวน์โหลด .tar.xz macOS (arm64 / x86-64) 7-Zip สำหรับ Linux: console version (macOS)
ดาวน์โหลด .7z Windows 7-Zip Source code
ดาวน์โหลด .7z Windows LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)

ดาวน์โหลด 7-Zip 16.04 (2016-10-04) สำหรับ Windows:

เชื่อมโยง ประเภท Windows รายละเอียด
ดาวน์โหลด .exe 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 32 บิต
ดาวน์โหลด .exe 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 64-bit x 64 (Intel 64 หรือ AMD64)
ดาวน์โหลด .7z x86 / x64

7-Zip Extra: standalone console , 7z DLL, Plugin Far Manager

ดาวน์โหลด .7z ใด ๆ รหัสที่มา 7-Zip
ดาวน์โหลด .7z ใด ๆ LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
ดาวน์โหลด .msi 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 32 บิต
ดาวน์โหลด .msi 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 64-bit x 64 (Intel 64 หรือ AMD64)

ดาวน์โหลด 7-Zip 9.20 (2010-11-18) สำหรับ Windows:

เชื่อมโยง ประเภท Windows รายละเอียด
ดาวน์โหลด .exe 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 32 บิต
ดาวน์โหลด .msi 32 x86 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 32 บิต
ดาวน์โหลด .msi 64 x64 บิต 7-Zip สำหรับ Windows 64-bit x 64 (Intel 64 หรือ AMD64)
ดาวน์โหลด .msi IA-64 7-Zip สำหรับ Windows IA-64 (Itanium)
ดาวน์โหลด .exe ARM-WinCE 7-Zip สำหรับ Windows Mobile / Windows CE (ARM)
ดาวน์โหลด .zip 32 บิต 7-Zip Command Line Version
ดาวน์โหลด .tar.bz2 ใด ๆ รหัสที่มา 7-Zip
ดาวน์โหลด .7z 32 บิต 7-Zip พิเศษ
ดาวน์โหลด .tar.bz2 ใด ๆ LZMA SDK (C, C++, C#, Java)

การเชื่อมโยงดาวน์โหลดเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าดาวน์โหลดที่ SourceForge.net

คุณสามารถดาวน์โหลดรุ่น 7-Zip (รวมถึงรุ่นเบต้าล่าสุด) จาก SourceForge ใด ๆ

ไฟล์ 7-Zip SourceForge

7-Zip SourceForge

ดาวน์โหลด p7zip สำหรับ Posix / ลินุกซ์ (ไบนารี x86 และ source code):

ดาวน์โหลด p7zip

p7zip Source Forge

p7zip เป็นรุ่นบรรทัดคำสั่งของ 7-Zip สำหรับ Unix / Linux, ทำโดยนักพัฒนาอิสระ

บางแพคเกจ p7zip อย่างไม่เป็นทางการสำหรับลินุกซ์และระบบอื่น :


ลิขสิทธิ์ (C) 2014 อิกอร์พาฟโลฟ                                                               Inetbridge